Okisan Mega-Pixel Auto İris Lensler

$140.00

Okisan Mega-Pixel Auto İris Lensler

  • » 4.5 mm - 10 mm Mega-Pixel varifocal auto İris Lens
  • » CS Mount 1/2” ( 100° 12’ - 46° 18’ ) F 1.6
  • » 8 mm - 16 mm Mega-Pixel varifocal auto İris Lens
  • » CS Mount 1/2” ( 60° 36’ - 28° 36’ ) F 1.6

ilgili ürünler